Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ(1)-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΚΛΙΚ
Οι δυνάμεις των εμπολέμων
Οι Τούρκοι διέθεταν ισχυρό πεζικό και οργανωμένο ιππικό, μεγάλα καράβια καθώς και κάστρα, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με τρόφιμα και πολεμοφόδια. Είχαν ακόμη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και το στόλο των Αιγυπτίων.
Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες δεν είχαν αξιόλογη δύναμη στην ξηρά: Λίγοι κλέφτες και αρματολοί και κάποια οργανωμένη δύναμη στη Μάνη, στα Σφακιά και το ξαναγεννημένο Σούλι. Στη θάλασσα, όμως, τα πράγματα ήταν πιο ευνοϊκά για τους Έλληνες. Τα εμπορικά καράβια ήταν εξοπλισμένα με κανόνια και τα πληρώματα είχαν αποκτήσει πολεμική πείρα από τις συγκρούσεις με τους πειρατές.