Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
Η εβδομάδα έχει  7 ημέρες.Πόσες ημέρες έχουν οι 2,3, και 
οι 4 εβδομάδες;


1 εβδομάδα=7 ημέρες
2 εβδομάδες=7*2 =14 ημέρες
3 εβδομάδες=7*3 =21 ημέρες
4 εβδομάδες =7*4 =28 ημέρες


Δηλ. για να βρούμε τον αριθμό των ημερών  κάνουμε το εξής:


 7*(αριθμός εβδομάδων)


Γιατί να μην αλλάξουμε την έκφραση"αριθμός εβδομάδων", για να εργαστούμε καλύτερα;


Τι λέτε;


Πώς; 


Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ένα γράμμα;


Δείτε:


7*x , όπου χ είναι ο αριθμός των εβδομάδων


Το χ που βάλαμε θα το λέμε μεταβλητή, μια και μπορεί να πάρει τη θέση οποιουδήποτε φυσικού αριθμού.


Είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει ένα τυχαίο στοιχείο ενός συνόλου.

Το γράμμα ή το σύμβολο που χρησιμοποιείται σε μια αριθμητική παράσταση στη θέση μιας τιμής άγνωστης ή μεταβαλλόμενης λέγεται μεταβλητή.


Παράδειγμα:


Εμβαδό τετραγώνουa2, όπου α = το μήκος της πλευράς του
Ατλαντικός:Eίναι ο δεύτερος σε έκταση ωκεανός στον κόσμο


Ειρηνικός:Είναι διπλάσιος από τον Ατλαντικό


Ινδικός:Eίναι 30.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μικρότερος από τον Ατλαντικό


ΛΥΣΗ:ΚΛΙΚ


Αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΚΛΙΚ


Άσκηση - παιχνίδι:Πόσες φορές μπορείς να βρεις τη μεταβλητή χ σε 1' ;