Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος


Εντοπίστε τη μεταβλητή:


n - 3 = 4


Διαδραστική οπτικοποιημένη  εκμάθηση(Βρείτε την τιμή του n):ΚΛΙΚ
Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν προσθέσω και στα δύο μέρη τον ίδιο αριθμό.
x - 56 = 604
x - 56 + 56 = 604 + 56
x = 660Τι ξέρουμε για την αφαίρεση;
200 - 50=150


Πώς βρίσκουμε το μειωτέο;
150+50=200 (προσθέτουμε στη διαφορά τον αφαιρετέο)


Πώς θα λύσουμε την εξίσωση;


χ - 50 = 150


χ = 150 + 50 


χ = 200


Πώς βρίσκουμε τον αφαιρετέο;
200-150=50 (αφαιρούμε τη διαφορά από το μειωτέο)


Πώς θα λύσουμε την εξίσωση:


200 - x = 150


χ=200 - 150 


χ = 50


Οι 53 αθλητές του σχολείου ανέβηκαν στο λεωφορείο που θα τους μετέφερε στο στάδιο. Τα αγόρια κατέβηκαν στην κεντρική είσοδο. Το λεωφορείο στη συνέχεια μετέφερε τις 18 αθλήτριες σε άλλη είσοδο στην άλλη πλευρά του σταδίου. Πόσα ήταν τα αγόρια;
• Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή (α) γράψε την εξίσωση που εκφράζει το πρόβλημα:


• Στο  σχήμα φαίνεται η μετάβαση στο στάδιο και η επιστροφή των παιδιών.
• Παρατήρησε τη σχέση που έχει το σύνολο των παιδιών (53) με τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών και απάντησε στην ερώτηση:
Τι θα κάνεις για να βρεις πόσα είναι τα αγόρια;
53 - α = 18
• Υπολόγισε την τιμή του άγνωστου στην εξίσωση που έγραψες:α= 53 - 18 
α = 35


Παρατηρούμε το σχήμα!
Ποια είναι η αντίστροφη πράξη της αφαίρεσης;
53 - α = 18
18 + α = 53

Αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ