Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤον 19ο αιώνα είχε ωριμάσει η ιδέα ότι με τις δικές τους κυρίως, δυνάμεις θα απελευθερώνονταν οι Έλληνες.Η ΟΔΗΣΣΟΣ(ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία-εντοπισμός στο χάρτη)
Το 1814 συναντήθηκαν στην Οδησσό της Ρωσίας ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος οι οποίοι έμελλε να γίνουν οι πρωτεργάτες της προετοιμασίας του Αγώνα. Ήταν και οι τρεις έμποροι, ζούσαν έξω από την Ελλάδα, αλλά πονούσαν για την άθλια κατάσταση, στην οποία είχε περιπέσει η πατρίδα την εποχή της σκλαβιάς. Αυτοί αποφάσισαν να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση που την ονόμασαν Εταιρεία των φιλικών, γνωστή περισσότερο ως Φιλική εταιρεία."Εφοδιαστικό"μέλους της Φιλικής Εταιρείας.
Το έγγραφο αυτό βεβαίωνε ότι ο κάτοχός του ήταν μέλος της Εταιρίας.
Παρατηρούμε τα σύμβολα και τα αρχικά "ή ελευθερία ή θάνατος"(κρυπτογραφικό μήνυμα)

Ο τελικός σκοπός της Εταιρείας ήταν ο αγώνας για την απελευθέρωση. Για να κατορθωθεί όμως αυτό, έπρεπε οι Έλληνες πρώτα να οργανωθούν, αφού μυηθούν στο μυστικό της Εταιρείας. Η μύηση στην Εταιρεία γινόταν κρυφά και έπαιρνε μορφή ιεροτελεστίας. Ο υποψήφιος έδινε όρκο ότι θα τηρήσει το μυστικό και θα ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας. Οι Φιλικοί δε γνωρίζονταν μεταξύ τους· επικοινωνούσαν με συνθηματικές φράσεις, καθώς και με συνθηματικό αλφάβητο.Το εγκόλπιο του κατηχητή(χειρόγραφο)
εγκόλπιο: βιβλιαράκι με καθοδηγητικό, χρηστικό περιεχόμενο
κατηχητής:αυτός που προσπαθούσε να πείσει κι άλλους να μυηθούν στη Φιλική Εταιρία


Οι Φιλικοί άφηναν να εννοείται ότι πίσω από την Εταιρεία είναι μια μεγάλη δύναμη, που θέλει την απελευθέρωση των Ελλήνων. Πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για τη Ρωσία, που ήταν ομόδοξη. Με το πέρασμα των χρόνων μυούνταν στη Φιλική εταιρεία όλο και περισσότεροι. Από τους πρώτους που έγιναν Φιλικοί ήταν οι κλέφτες. Στη συνέχεια μπήκαν στην Εταιρεία έμποροι, κληρικοί και άλλοι.


Ιωάννης Καποδίστριας(αρνήθηκε την αρχηγία της Φιλικής Εταιρίας)
Για να γίνει πιο αποτελεσματική η δράση της Εταιρείας, μετέφεραν την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη και αναζήτησαν αρχηγό. Απευθύνθηκαν στον Καποδίστρια, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, αλλά εκείνος, που γνώριζε την εχθρική διάθεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέναντι στα επαναστατικά κινήματα, αρνήθηκε.
Στη συνέχεια οι Φιλικοί απευθύνθηκαν στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που δέχτηκε με ενθουσιασμό κι έγινε ο γενικός αρχηγός της Φιλικής εταιρείας.


- Πώς γινόταν η μύηση των μελών της Φιλικής εταιρείας;