Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

Ποιος αριθμός λείπει; 
*4=8


Η απάντηση είναι 2, έτσι; Επειδή 2 × 4 = 8.

Για να  εκφράσουμε αυτό που λείπει με το χ:

χ * 4 = 8

Πώς θα  λύσουμε την εξίσωση ;

Θυμόμαστε: Η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.

Προσέξτε:

χ *4:4 = 8:4 (αναιρούμε τον πολλαπλασιασμό με διαίρεση)

χ  = 2

Κάνουμε το ίδιο και στις δυο πλευρές για να διατηρήσουμε την ισορροπία στη ζυγαριά


Για να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα:

15 * 2 = 30 (α' παράγοντας=15,β' παράγοντας=2,γινόμενο=30)

Παρατηρούμε(με βάση όσα έχουμε μάθει παλαιότερα):

30:2=15 (γινόμενο δια β' παράγοντα=α'παράγοντας)
και
30:15=2(γινόμενο δια α' παράγοντα=β'παράγοντας)

Παρατηρούμε πως, αν διαιρέσουμε το γινόμενο με τον ένα παράγοντα, τότε βρίσκουμε τον άλλο παράγοντα.

Άρα,αν έχουμε τις παρακάτω εξισώσεις, μπορούμε να εργαστούμε για να τις λύσουμε όπως παρακάτω:

x*2=30

x=30:2

x=15

και

15*χ=30

χ=30:15

χ=2

Συμπεραίνουμε:


Αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ