Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

TOΠIKOI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ(3)
Οι λέξεις ή οι φράσεις που δηλώνουν τόπο λέγονται τοπικοί προσδιορισμοί και μπορεί να είναι :
α) τοπικά επιρρήματα (αριστερά,γύρω,αντίκρυ,μέσα, έξω, εδώ, εκεί, βόρεια, νότια, μακριά, χαμηλά, πουθενά, δίπλα, καταγής, πίσω, κοντά κτλ.): 
π.χ.   Δίπλα μένει ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού .
β) επιρρήματα με πρόθεση (κοντά σε, πάνω από, δεξιά από,δίπλα σε,έξω από,αντίκρυ σε,δυτικά από κτλ.):
π.χ.  Ο βιντεοπροβολέας είναι έξω από τη θήκη του.
γ) φράσεις με προθέσεις που απαντούν περιφραστικά στην ερώτηση πού:
π.χ.   Το ασύρματο ποντίκι  βρέθηκε στο συρτάρι του γραφείου.


Άσκηση 7:ΚΛΙΚ