Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Inle, Burma: Βουδιστές μοναχοί κάνουν βόλτα δίπλα σε παγόδες( οικοδομήματα θρησκευτικού χαρακτήρα, που είναι αφιερωμένα σε κάποια θεότητα) στη λίμνη Inle.


παγόδα η  : ναός ή γενικότερα οικοδόμημα των λαών της Άπω Aνατολής (Iνδίας, Kίνας, Iαπωνίας, Bιρμανίας)


Δείτε το χάρτη(Mπούρμα,πρώην Βιρμανία):ΚΛΙΚ (Εντοπίστε τις γειτονικές χώρες)ΓΛΩΣΣΑ:ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ(Οι μαθητές δημιουργούν αφιερώματα στη Wikipedia της ψηφιακής τάξης)