Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(4)


H μετοχή του παθητικού παρακειμένου σχηματίζεται -με ορισμένες εξαιρέσεις-από τον παθητικό αόριστο,αν αφαιρέσουμε την κατάληξή του και την αντικαταστήσουμε με τις καταλήξεις: -μένος, -μένη, - μένη.
π.χ. δένομαι:δέθηκα ---δεμένος,-η, -ο
ξυρίζομαι:ξυρίστηκα---ξυρισμένος,-η,-ο


Προσέχουμε:KΛΙΚ