Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Δάσκαλος Κ.-Το επόμενο βήμα-Η Ολοκλήρωση

13 Σεπτεμβρίου 2010
Άμεση Υλοποίηση
Η Συνολική Απάντηση