Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΤΟΠΙΚΟΙ,ΧΡΟΝΙΚΟΙ(ΑΣΚΗΣΗ 7)

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΕΣ...ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ,7ο)