Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά 1η δραστηριότητα:ΚΛΙΚ


2η δραστηριότητα:ΚΛΙΚ