Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ


1.Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χερσόνησοι και τα κράτη που ανήκουν σ' αυτές(έλεγξε τις γνώσεις σου):

2.Τοποθέτησε τα κράτη στα ακτογραφικά στοιχεία τους:

3.Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:
4.Ψηλά και χαμηλά βουνά: