Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
Η λύση του προβλήματος της 16/02/2010
όπως υποβλήθηκε από μαθητή 
στην ψηφιακή τάξη: