Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΣΟΣΤΟ(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ-ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος(κλάσμα) του ποσού αυτού.Όταν αναφερόμαστε στο ποσοστό ο νους μας πηγαίνει στο:

" στα 100".

Υποθέστε ότι έχουμε ένα δεκαδικό κλάσμα με παρονομαστή 100.Έτσι, το 50% σημαίνει 50 στα 100(50/100)

(50% στο σχήμα είναι πράσινο)Και το 25% σημαίνει 25 στα 100 (25/100)


(25% στο σχήμα είναι πράσινο)
Μετατρέπω κλάσματα σε ποσοστά:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ:Bήμα 1ο. 


Βρείτε έναν αριθμό που μπορείτε να πολλαπλασιάσετε
τον παρονομαστή για να φτάσει στο 100
 

Βήμα 2ο.

Πολλαπλασιάζετε τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό

Βήμα 3ο. 

Στη συνέχεια γράφετε τον αριθμητή με το σύμβολο %

Εφαρμογή:
Μετατρέπουμε το 3/4 σε ποσοστό

1.Ο αριθμός που θα πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή για να φτάσει στο 100 είναι ο 25
2.Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους επί 25

×25

3 = 75
4100×25

3.Γράφουμε 75 με το σύμβολο %


Δηλαδή 75%

Σημείωση(μια άλλη διατύπωση):
Ποσοστό είναι ο λόγος του μέρους προς όλο το μέρος