Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Βρίσκω το ποσοστό(1)


Διαδραστικό:Κλάσμα-δεκαδικός αριθμός-ποσοστό
(από το κλάσμα στο ποσοστό-κατανόηση σχέσης)

Το ποσοστό μπορούμε να το εκφράσουμε 
με ένα δεκαδικό αριθμό
ή με ένα κλάσμα


Ως ποσοστό:
50%

Ως δεκαδικό:
0,5

Ως κλάσμα:
1 / 2ΔιαδικασίαΕξήγησηΠαράδειγμα

Μετατροπή
δεκαδικού
σε ποσοστό
Μετακινούμε την υποδιαστολή  2 θέσεις δεξιά και προσθέτουμε (%) .
0,123 = 12,3%

Μετατροπή
ποσοστού σε δεκαδικό
Μετακινούμε την υποδιαστολή 2 θέσεις στα αριστερά. 5% (5/100)= 0,05

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.
(Εύκολα στη συνέχεια μετατρέπουμε σε ποσοστό)
1/8 =0 ,125
Μετατροπή ποσοστού σε κλάσμα
Μετατρέπουμε σε δεκαδικό κλάσμα και απλοποιούμε σε ανάγωγο κλάσμα.
18% = 18/100 = 9/50