Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τα δέντρα παράγουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, ελαττώνουν τη σκόνη (σωματίδια), και αποσυνθέτουν μερικούς ρυπαντές. Ένα σύνολο 300 δέντρων μπορεί να αντισταθμίσει τη ρύπανση που παράγει ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Επιλέγοντας κατάλληλα φυτά με μικρές ανάγκες σε νερό και φροντίδα έχουμε εξοικονόμηση πολύτιμων αγαθών (νερού, ενέργειας) και ωφελούμε και την ατμόσφαιρα.
Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κατά την καύση των δασών από πυρκαγιές αποτελεί περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου των εκπομπών άνθρακα, που συνεισφέρουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, δηλ. σε ποσοστό μεγαλύτερο από τον τομέα των μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου ένα δέντρο μέσου ύψους απορροφά 12 κιλά διοξειδίου του άνθρακα και απελευθερώνει το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για μια οικογένεια τεσσάρων ανθρώπων σε ένα χρόνο.
Ένα εκτάριο δέντρων μπορεί να απορροφήσει έως έξι τόνους CO2 το χρόνο.
Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το χρησιμοποιούν για την κατασκευή του ξύλου, ριζών, βλαστών και φύλλων. Κάθε κιλό ξύλου περιέχει περίπου μισό κιλό άνθρακα. Επίσης τα δασικά εδάφη αποθηκεύουν ποσά άνθρακα τουλάχιστον ίσα ή και μεγαλύτερα των υπερκείμενων δέντρων. Ένας λοιπόν βασικός άξονας της παγκόσμιας πολιτικής συγκράτησης και μείωσης των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα είναι η προστασία και αύξηση των δασών και δασικών εκτάσεων.
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: