Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Οι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν ένα ρήμα και φανερώνουν τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό κ.ά. λέγονται επιρρήματα.
Κατά τη σημασία τους τα επιρρήματα είναι πέντε ειδών: α) τοπικά, β) χρονικά, γ) τροπικά, δ) ποσοτικά και ε) βεβαιωτικά, διστακτικά, αρνητικά.


Α. Τοπικά επιρρήματα

Τα τοπικά επιρρήματα φανερώνουν τόπο και απαντούν στην ερώτηση πού; Πού; εδώ, εκεί, παντού, κάπου, πουθενά

Β. Χρονικά επιρρήματα

Τα χρονικά επιρρήματα φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώτηση πότε; Πότε; ποτέ, κάποτε, κάπου κάπου

Γ. Τροπικά επιρρήματα

Τα τροπικά επιρρήματα φανερώνουν τρόπο και απαντούν στην ερώτηση πώς; Πώς; όπως, έτσι, μαζί, αλλιώς, καλά, κτλ.

Δ. Ποσοτικά επιρρήματα
Τα ποσοτικά επιρρήματα φανερώνουν ποσό και απαντούν στην ερώτηση πόσο; Πόσο; τόσο, πολύ, περισσότερο, πιο

Ε. Βεβαιωτικά επιρρήματα

Με τα βεβαιωτικά, διστακτικά, αρνητικά επιρρήματα επιβεβαιώνουμε κάτι, με τα διστακτικά δείχνουμε το δισταγμό μας για κάτι, με τα αρνητικά αρνούμαστε κάτι.

Βεβαιωτικά : ναι, μάλιστα, βέβαια

Διστακτικά : ίσως, τάχα, πιθανόν

Αρνητικά : όχι, μη(ν), όχι βέβαια


Δεν υπάρχουν σχόλια: