Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ

Στην Ιστορία της ΣΤ' τάξης θα μάθουμε για την ιστορία της Ελλάδας από την Άλωση μέχρι την έναρξη της ελληνικής επανάστασης(1453-1821),
για την ελληνική επανάσταση(1821-1830)

και για την ιστορία της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους έως σήμερα(1830-σήμερα)