Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΛΥΝΩ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΕΙΤΕ:ΚΛΙΚΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:ΚΛΙΚ

ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Σ' ένα κατάστημα πληροφορικής πωλούνται τα απαραίτητα μέσα πληροφορικής για ένα μαθητή σε προσφορά. 
Δείτε τις τιμές: Ένα  netbook προς 249 ευρώ,ένα πολυμηχάνημα προς 49 ευρώ και ένα ποντίκι προς 8 ευρώ.Σήμερα πούλησε 25 κομμάτια από το κάθε είδος. Πόσα ευρώ εισέπραξε;


ΒΗΜΑΤΑ-ΛΥΣΗ


1. Ποια είναι τα γνωστά στοιχεία(δεδομένα);


 • Πόσα netbook πούλησε και  με πόσα ευρώ  το ένα
 • Πόσα πολυμηχανήματα πούλησε και πόσα ευρώ το ένα
 • Πόσα ποντίκια πούλησε και πόσα ευρώ το ένα
2. Ποια είναι τα άγνωστα στοιχεία(δεδομένα) του προβλήματος;


 • Πόσα ευρώ πωλούνται-συνολικά- τα 25 κομμάτια από κάθε είδος;
 • Πόσα εισέπραξε συνολικά
ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΥΜΕ  ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 • Για να βρούμε πόσα ευρώ εισέπραξε συνολικά, πρέπει να προσθέσουμε τα χρήματα που εισέπραξε από τα  κομμάτια κάθε είδους(25 netbook,25 πολυμηχανήματα,25 ποντίκια). 'Aρα:
 • Σε πρώτη φάση πρέπει να βρούμε πόσο εισέπραξε ξεχωριστά για τα κομμάτια κάθε είδους και μετά να τα προσθέσουμε
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ


 • Για να βρούμε πόσα ευρώ εισέπραξε από τα netbook, θα πολλαπλασιάσουμε το 25 με το 249:
25*249= 6.225 ευρώ

 • Για να βρούμε πόσα ευρώ εισέπραξε από τα πολυμηχανήματα, θα πολλαπλασιάσουμε το 25 με το 49:
25*49=1.225 ευρώ • Για να βρούμε πόσα ευρώ εισέπραξε από τα ποντίκια, θα πολλαπλασιάσουμε το 25 με το 8:
25*8= 200 ευρώ • Για να βρούμε πόσα ευρώ εισέπραξε συνολικά, θα προσθέσουμε τα γινόμενα που βρήκαμε:
6.225+1.225+200=7.650 ευρώ


ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ


Το κατάστημα της πληροφορικής εισέπραξε 7.650 ευρώ.