Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ


Η προσεταιριστική ιδιότητα εφαρμόζεται στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό:

Σε μια σειρά προσθετέων ή παραγόντων, προσθέτουμε ή πολλαπλασιάζουμε τον πρώτο με το δεύτερο και στο άθροισμα ή το γινόμενο τον τρίτο κ.ο.κ. (α+β)+γ=α+(β+γ)

Παράδειγμα: 5+3+2
(5+3)+2=5+(3+2)
8+2=5+5
10=10

*Όπως παρατηρείτε χρησιμοποιούμε παρενθέσεις

Η αντιμεταθετική ιδιότητα εφαρμόζεται,επίσης, στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό:
To άθροισμα στην πρόσθεση ή το γινόμενο στον πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει,αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων ή των παραγόντων.

Παράδειγμα:
15+12=12+15=27