Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


BΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ


Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα. Π. χ. 2,4 Ευρώ,0,23 μ., 2,234 κιλά κ. ά.
Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος που χωρίζονται με την υποδιαστολή(,)
Οι δεκαδικοί γίνονται από την
επανάληψη των δεκαδικών μονάδων δηλ. ο αριθμός 0,3 γίνεται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας ένα δέκατο 3 φορές:
0,1+0,1+0,1=0,3


Για να διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε πρώτα όλο το ακέραιο μέρος του αριθμού λέμε "και"και μετά όλο το δεκαδικό μέρος με το όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου.
Π. χ. 80,2 διαβάζεται 80 ακέραιος και 2 δέκατα
Αλλά:
Δεύτερος τρόπος : ογδόντα και δύο δέκατα

Τρίτος τρόπος: ογδόντα κόμμα δύο

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό προσέχουμε:
Αν ακούμε ότι ο δεκαδικός αριθμός έχει δέκατα, τότε το δεκαδικό μέρος έχει ένα ψηφίο, αν ακούμε εκατοστά έχει δύο και χιλιοστά τρία.
Π. χ. ο αριθμός έξι και πέντε χιλιοστά γράφεται 6,005, ο αριθμός έξι και πέντε δέκατα 6,5 και ο αριθμός έξι και πέντε εκατοστά 6,05
Όταν στο δεκαδικό μέρος δεν έχουμε ακέραιες μονάδες βάζουμε το μηδέν
Π. χ. ο αριθμός πέντε εκατοστά γράφεται 0,05 κ. ο. κ.
Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν στο τέλος του προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε.
Π. χ. 0,3=0,30=0,300 κ. ο. κ.
Κάθε ακέραιο μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε δεκαδικό αν βάλουμε στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε(συνήθως βάζουμε δύο)
Προσοχή:
Στους δεκαδικούς αριθμούς :
  • To πρώτο μετά την υποδιαστολή ψηφίοδηλώνει δέκατα 0,3
  • Το δεύτερο εκατοστά 0,03
  • Το τρίτο χιλιοστά 0,003
  • Το τέταρτο δεκάκις χιλιοστά 0.0003 κ.λ.π.
Κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γραφεί και ως δεκαδικός, που το δεκαδικό του μέρος είναι μηδέν,π.χ. 8=8,0

Στις Αγγλοσαξωνικές χώρες,αντί για κόμμα, χρησιμοποιούν την τελεία, όπως στους υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Σύγκριση δεκαδικών αριθμών: ΚΛΙΚ