Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:


  1. Ποια ήταν η έκταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας(γενική αναφορά);
  2. Πότε οι Τούρκοι έπαψαν ν' αποτελούν κίνδυνο για την Ευρώπη;Γιατί;
  3. Να περιγράψεις τον τρόπο διοίκησης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;
  4. Με βάση όσα αναφέρονται στο βιβλίο οι πασάδες-διοικητές αποτελούσαν, κατά κάποιο τρόπο, πρόβλημα για το σουλτάνο;Έχεις παράδειγμα;
  5. Γιατί άρχισε η παρακμή των Τούρκων; 'Ομως διατηρήθηκε ως "μεγάλος ασθενής"για πολλά χρόνια. Τι ευνόησε τη μη κατάρρευσή της;
  6. Δες στο χάρτη και ανέφερε τις περιοχές της Ασίας,της Αφρικής και της Ευρώπης που περιλάμβανε η Οθωμανική αυτοκρατορία.
  7. Σήμερα, στις περιοχές του χάρτη που εκτείνεται η Οθωμανική αυτοκρατορία, ποιες χώρες βρίσκονται;