Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε'


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ


Ερωτήσεις:

  1. Τι γνωρίσαμε στην Ιστορία της Ε' τάξης;(σύντομη απάντηση)
  2. Ποιοι παράγοντες βοήθησαν στη βαθμιαία εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή;
  3. Τι άλλο μάθαμε;
  4. Πώς η αυτοκρατορία κατέληξε στην υποταγή της στους Οθωμανούς Τούρκους; (Χρησιμοποίησε τις λέξεις ακμή και παρακμή).Πότε έγινε η Άλωση;