Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό ως δεκαδικό κλάσμα,γράφουμε όλον τον αριθμό,χωρίς την υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή και στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1 με τόσα μηδενικά, όσα ήταν τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού.


Π.χ.0,8=8/10 0,08=8/100 0,008=8/1000

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό αριθμό, γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και χωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία,όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής.

Π.χ. 3/10= 0,3 3/100 =0,03 3/1000=0,003

Άσκηση(τεστ):ΚΛΙΚ

Ταίριαξε τα δεκαδικά κλάσματα με τους ισοδύναμους δεκαδικούς αριθμούς:ΚΛΙΚ