Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:ΚΛΙΚΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:


  1. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δοκιμασίες που περνούσαν οι Έλληνες στα χρόνια της σκλαβιάς;
  2. Μπορείς να εξηγήσεις τα παρακάτω:
  • κεφαλικός φόρος
  • φόρος της γης
  • "φόρος αίματος"(παιδομάζωμα)
  • εξισλαμισμός
     3.Τι ήταν οι κρυπτοχριστιανοί;
     4.Τι ήταν η ναυτολογία των χριστιανών ραγιάδων;
     5.Από τι υπέφεραν τα παραθαλάσσια μέρη και τα νησιά;
     6.Γιατί συνέβη  σημαντική μετακίνηση των Ελλήνων στο εξωτερικό;Πού οδήγησε αυτό;
     7.Τι ήταν οι παροικίες;Ποιες ήταν οι σπουδαιότερες;
     8.Ποια περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την εγκατάσταση των Ελλήνων;Γιατί;Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές;
     9.Ποια ήταν η προσφορά των παροικιών στον ελληνισμό;