Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009


Βρείτε στο χάρτη τον Ισημερινό.Ταξιδέψτε κατά μήκος του κα ονομάστε τις χώρες που θα συναντήσετε:
ΚΛΙΚ