Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμητική παράσταση είναι μια μαθηματική έκφραση, που δηλώνει αριθμητικές πράξεις σε μια σειρά αριθμών.
Η αριθμητική παράσταση είναι η εικόνα του τρόπου λύσης ενός προβλήματος.

Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε, όταν εκτελέσουμε τις πράξεις που είναι σημειώμενες στην αριθμητική παράσταση, λέγεται τιμή της αριθμητικής παράστασης.

Για τον υπολογισμό της τιμής μιας αριθμητικής παράστασης εκτελούμε τις πράξεις με την παρακατω σειρά:
  1. Σε αριθμητικές παραστάσεις που δεν έχουν παρενθέσεις:
  • Πρώτα εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις από αριστερά προς τα δεξιά.
  • Στη συνέχεια εκτελούμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις πάλι από τα αριστερά προς τα δεξιά.

    2. Σε αριθμητικές παραστάσεις που έχουν παρενθέσεις:
  • Kάνουμε πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις και στη συνέχεια τις πράξεις στην αριθμητική σειρα που προκύπτει.
ΠΑΡAΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • 30:3*2+4=10*2+4=20+4=24
  • (8,2+1,8): (2,5-1,5)=10:1=10


Eξάσκηση:ΚΛΙΚ