Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Η προσεταιριστική ιδιότητα εφαρμόζεται στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό:

Σε μια σειρά προσθετέων ή παραγόντων, προσθέτουμε ή πολλαπλασιάζουμε τον πρώτο με το δεύτερο και στο άθροισμα ή το γινόμενο τον τρίτο κ.ο.κ.

Παράδειγμα: 5x3x2

(5x3)x2=5x(3x2)
15x2=5x6
30=30

*Όπως παρατηρείτε χρησιμοποιούμε παρενθέσεις.

*προσεταιρίζομαι : καταφέρνω να πάρω κάποιον με το μέρος μου, εξασφαλίζω τη συμφωνία του με τις απόψεις μου, την ευνοϊκή του στάση απέναντί μου: Kατάφεραν να προσεταιριστούν την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου και να ανατρέψουν τον πρόεδρο.

Η αντιμεταθετική ιδιότητα εφαρμόζεται,επίσης, στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό:
To άθροισμα στην πρόσθεση ή το γινόμενο στον πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει,αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων ή των παραγόντων.

Παράδειγμα:
2x8=8x2=16 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ:ΚΛΙΚ

Με την επιμεριστική ιδιότητα μπορούμε ένα άθροισμα να το πολλαπλασιάσουμε με έναν αριθμό, όταν πολλαπλασιάσουμε κάθε προσθετέο με τον ίδιο αριθμό κα ύστερα προσθέσουμε τα αποτελέσματα.
Επίσης, η ίδια ιδιότητα ισχύει και όταν πολλαπλασιάσουμε μια διαφορά με έναν αριθμό.

Παράδειγμα:

4x(2+3)=4x2+4x3=8+12=20

7x(8-4)=7x8 - 7x4=56-28=28


*επιμερίζω : (για σύνολο) καθορίζω το τμήμα του που αντιστοιχεί στο καθένα από τα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με αυτό,διαχωρίζω σε μερίδια.
H συνολική ευθύνη για την ομαδική εργασία στην Ιστορία ανήκει στον Δημήτρη, επιμερίζεται όμως στα υπόλοιπα μέλη.