Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΒΕΝΕΤΟΙ,ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:


  1. Τι γνωρίζεις για τη διάσπαση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους;
  2. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των περιοχών που γνώρισαν βενετσιάνικη κατοχή; Μίλησε για την οχύρωση και την αμυντική οργάνωση των κατακτημένων εδαφών.
  3. Ποια ήταν η κύρια ασχολία των Βενετών και πώς εξασφάλιζαν τα προϊόντα που είχαν ζήτηση στο εξωτερικό;
  4. Πώς διοικούσαν οι Βενετοί τις κατακτημένες περιοχές;
  5. Οι Έλληνες αντιδρούσαν για να υπερασπίσουν το δίκιο τους; Πώς;
  6. Ποια ήταν η εξέλιξη της εδαφικής κατοχής των εδαφών που κατείχαν οι Βενετοί;
  7. Δες στο χάρτη τις περιοχές που κατέκτησαν Βενετοί, Γενουάτες και άλλοι Λατίνοι κατακτητές. Ποιες ήταν;
  8. Γιατί οι Βενετοί προτιμούσαν να κατακτούν παραθαλάσσιες περιοχές;