Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ(ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ)ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
2 × (100 + 5)=2 × 100 + 2 × 5
=200 + 10
=210
2 × (100 - 5)=2 × 100 - 2 × 5
=200 - 10
=

190
Άσκηση:
ΚΛΙΚ