Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΞΕ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΓΙ' ΑΥΡΙΟ


  • Τι ξέρεις για το χαρακτήρα των Αθηναίων, το πώς περνούσαν οι Αθηναίοι τις ελεύθερες ώρες τους, τι έτρωγαν και ποιο ποτό ήταν η συνοδεία του φαγητού τους;

  • Τι γνωρίζεις για τα σπίτια τους;

  • Ποια ήταν η θέση της γυναίκας;

  • Τι ξέρεις για την εκπαίδευση των παιδιών;

  • Πού αλλού,πέρα από τα σχολεία, οι νέοι διδάσκονταν;

  • Κάνε συγκρίσεις,σχετικά με την καθημερινή ζωή,τη θέση των γυναικών και την εκπαίδευση των Αθηναίων με τη Σπάρτη και με τι συμβαίνει σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: