Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

MAΘHMATIKA-ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL


1. Ο αριθμός τρία δέκατα μπορεί να γραφτεί ως :
0.3 -0.310 -0.03 .
2. Στον αριθμό 1234,567 το 3 σε ποια θέση είναι;
δεκατα - δεκάδες -εκατοστα
3. 0.031 ισουται με:
τριάντα ένα εκατοντάδες- τριάντα ένα εκατοστά -τριάντα ένα χιλιοστά

4. Στον αριθμό 5,142 δύο σε ποιο μέρος είναι;
δέκατα- εκατοστά -χιλιοστά

5. Ο αριθμός 5000 + 300 + 20 + 4 + 0.5 + 0.04 +0 .007 θα μπορούσε επίσης να γραφτεί ως:
5324,547 -5234,574 - 5324,745
6. Ο αριθμος (3 * 100) + (4 * 1) + (5 * .001) ισούται :
34,5 - 304,005 - 34,005

Δεν υπάρχουν σχόλια: