Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ


Ερωτήσεις:

  1. Πώς οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας αντιμετώπισαν με επιτυχία τα εξωτερικά θέματα;
  2. Ποια φροντίδα έδειξαν για την εσωτερική οργάνωσή του και την καλή λειτουργία του κράτους;
  3. Με ποιο τρόπο συνέχισαν να προστατεύουν τους μικροϊδιοκτήτες και τους ελεύθερους γεωργούς από τους δυνατούς;
  4. Γιατί αυτή η περίοδος ονομάστηκε "χρυσή εποχή του Βυζαντίου";
Το σταυρόλεξο του μαθήματος: ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: