Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Λέων ο Γ' ο Ίσαυρος απέτυχε να πείσει τον Πάπα για τις απόψεις του και οι σχέσεις Κωνσταντινούπολης- Ρώμης επιδεινώθηκαν. Μετά τη δημοσίευση του εικονομαχικού διατάγματος  ήταν πλέον αναπόφευκτη η ανοικτή ρήξη, που ενισχύονταν από καιρό. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Γ’ καταδίκασε σε σύνοδο τις εικονομαχικές απόψεις του Λέοντος κι  ο τελευταίος έριξε τους απεσταλμένους του Γρηγορίου Γ' στη φυλακή. Τη θρησκευτική διαφωνία ακολούθησε η πολιτική αποξένωση. Πρώτες πολιτικές συνέπειες της εικονομαχίας ήταν η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη και η επικίνδυνη αποδυνάμωση της θέσεως του Βυζαντίου στη Δύση.

Σημειώστε το  για τη συνέχεια...

Παρατηρήστε τις εικόνες που έχουν βεβηλωθεί από την καταστροφική μανία των εικονομάχων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: