Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ-ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

                      Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός) (1056-1057)


                                               Θεοδώρα(1054-1056)

                    Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος(1042-1054)


                                                 Θεοδώρα (1042)

                          Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης(1041-1042)

                  Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών (1034-1041)

                                             Ρωμανός Γ΄ Αργυρός (1028-1034)

                                                         Ζωή Α'(1028-1042)

                                           Κωνσταντίνος Η'(1025-1028)

                                                       Βασίλειος Β΄(976-1025)


                        Ιωάννης Α΄ Τσιμισκής σε συνάντηση με τους Ρώσους(969-976)

                                                  Νικηφόρος Β΄ Φωκάς(963-969)

                                        Ρωμανός Β΄(Ο θάνατός του)(959-963)
                                       Ρωμανός Α΄ Λεκαπήνος

Κωνσταντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος), (912-959) - Συμβασιλεύς με τον Ρωμανό Α' (τον Λεκαπηνό), (920-944)
Αλέξανδρος (συναυτοκράτορας με το Λέοντα ΣΤ' το Σοφό) (879-912) Αυτοκράτορας (912-913)

                                    Βασίλειος Α' και ο γιος του Λέων ΣΤ' ο Σοφός
  • Βασίλειος Α' (ο Μακεδών), (867-886)
  • Λέων ΣΤ' (ο Σοφός ή Φιλόσοφος), (886-912)

Δεν υπάρχουν σχόλια: