Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

Δυνατοί λέγονταν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων κτημάτων, οι
γαιοκτήμονες . Θεωρούνταν επικίνδυνοι γιατί : 

  1.  ασκούσαν ουσιαστική εξουσία στην περιοχή τους
  2.   είχαν συγκροτήσει ιδιωτικό στρατό 

Ήταν επικίνδυνοι για :

  •  την ενότητα του κράτους,
  •  για τη μικρή ιδιοκτησία 
Από την εποχή του Ιουστινιανού δημιουργούσαν προβλήματα στο Βυζαντινό κράτος.

  Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες πήραν μέτρα κατά των δυνατών θεσπίζοντας νόμους για την προστασία των φτωχών από τις αρπακτικές διαθέσεις των δυνατών, γιατί η αύξηση της δύναμής τους ήταν απειλή για την ίδια την αυτοκρατορία . 

Το "Αλληλέγγυο" του Βασιλείου του Β ' όριζε ότι οι πλούσιοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν το φόρο των ταπεινών δηλ. των φτωχών που δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: