Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ


Σε μια τάξη με 30 μαθητές, το 40% είναι κορίτσια. 1 στους 3 μαθητές λύνει ασκήσεις Φυσικής. Τα μισά αγόρια έχουν φορητό υπολογιστή όπως και τρία κορίτσια. Τρία κορίτσια έχουν ipod.

1.Τι ποσοστό της τάξης είναι τα αγόρια;
  1. Το συνολικό ποσοστό είναι πάντα 100% 
    Ποσοστό αγοριών = 100% - 40% = 
    60% τα αγόρια
  2. Πόσα αγόρια υπάρχουν στην τάξη;
              60% του 30 είναι 0,6 Χ 30 = 18 αγόρια
   3.Τι αριθμός  μαθητών λύνει ασκήσεις  Φυσικής;

   Το  1 / 3 του 30 = 10 μαθητές

   4.Τι ποσοστό της τάξης έχουν φορητό υπολογιστή;

     Αγόρια: 50%=0,5(τα μισά) Χ 18 = 9 αγόρια
      Κορίτσια: 3 Έτσι: Σύνολο = 3 + 9 = 12  μαθητές
       Ποσοστό, 12 στους 30 μαθητές έχουν φορητό υπολογιστή,12/30 = 12 : 30 = 0,4 = 40% μαθητές με φορητό υπολογιστή

   5.Ποιο είναι το ποσοστό των κοριτσιών που δεν έχουν ipod;

    Αριθμός κοριτσιών ΧΩΡΙΣ = 12 - 3 = 9  κορίτσια
      Ποσοστό,με κλάσμα το ποσοστό = 9 / 12=9:12 = 0,75 
     Ποσοστό των κοριτσιών ΧΩΡΙΣ ipod = 75%


Δεν υπάρχουν σχόλια: