Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Η Ελλάδα αδυνατεί να προστατέψει τη χλωρίδα και την πανίδα


Μεγάλα νομοθετικά ελλείμματα και ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία εφαρμογής της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας ναρκοθετούν κάθε προσπάθεια για προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.

 


Χώρα με ιδιαιτέρως πλούσια χλωρίδα (5.500 είδη) και πανίδα (422 πουλιά, 116 θηλαστικά, 20.000 ασπόνδυλα) και ασυνήθιστα πλατύ εύρος τοπίων και οικοσυστημάτων, η Ελλάδα αδυνατεί να τα προστατεύσει επαρκώς, όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο απόφασης του 20ού Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες. 


Οπως αναφέρεται, παρά την ίδρυση 27 Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, η κατάσταση των φυσικών οικότοπων της χώρας επιδεινώνεται από αιτίες όπως οι πυρκαγιές, η υπερβόσκηση, το κυνήγι, η οικιστική επέκταση, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων -συμπεριλαμβανομένων και τοξικών-, η παράνομη αποψίλωση, οι αλόγιστες επεμβάσεις όπως εκτροπή μεγάλων ποταμών, η προώθηση μη αειφορικών(αειφορική ανάπτυξη,όρος που δηλώνει μια πολιτική για συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητά τους με το πέρασμα του χρόνου) επενδύσεων όπως τα γήπεδα γκολφ, και η επιβάρυνση από τη χρήση αγροχημικών.

Ο θετικός θεσμός των Φορέων Διαχείρισης πάσχει από έλλειψη ειδικής νομοθεσίας, υποχρηματοδότηση και έλλειψη αρμοδιοτήτων, μέσων και προσωπικού.

Αρκετές από τις προστατευόμενες περιοχές δεν διαθέτουν ειδικό νομοθετικό καθεστώς, καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει ληφθεί για να γίνουν θαλάσσια καταφύγια, ενώ αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη διακρατικών συμφωνιών για τα προβλήματα διασυνοριακής ρύπανσης και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Σε κείμενο 9 σημείων, στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα, οι σύνεδροι ζητούν, μεταξύ άλλων, τη νομοθέτηση ειδικής εισαγγελίας περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εντοπίστε τους λόγους για τους οποίους μειώνονται οι φυσικοί οικότοποι της Ελλάδας.
Στείλτε email

Δεν υπάρχουν σχόλια: