Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ

                                         Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟ 867 μ.Χ.
 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Β' ΤΟ 1025

Αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία(867-1057) διάρκεια 190 έτη.

Ιδρυτής και γενάρχης ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Α'

 • Βασίλειος Α' (ο Μακεδών), (867-886)
 • Λέων ΣΤ' (ο Σοφός ή Φιλόσοφος), (886-912)
 • Αλέξανδρος (συναυτοκράτορας) (879-912) Αυτοκράτορας (912-913)
 • Κωνσταντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος), (912-959) - Συμβασιλεύς με το Ρωμανό Α' (τον Λεκαπηνό), (920-944)
 • Ρωμανός Β' (ο Νεότερος), (959-963)
 • Νικηφόρος Β' (ο Φωκάς), (963-969)
 • Ιωάννης Α' (ο Τσιμισκής) (969-976)
 • Βασίλειος Β' (ο Βουλγαροκτόνος), (976-1025)
 • Κωνσταντίνος Η' (συμβασιλεύς) (976-1025), Αυτοκράτορας (1025-28)
 • Ζωή Α' (συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της Ρωμανό Γ' Μιχαήλ Δ' και το Μιχαήλ Ε'(ανηψιό του Μιχαήλ Δ'), (1028-1042)
 • Ρωμανός Γ' (ο Αργυρός), (1028-1034)
 • Μιχαήλ Δ' (ο Παφλαγών), (1034-1041)
 • Μιχαήλ Ε' (ο Καλαφάτης), (1041-1042)
 • Ζωή Α' Αυτοκράτειρα (1042)
 • Θεοδώρα συναυτοκράτειρα (1042)
 • Κωνσταντίνος Θ' (ο Μονομάχος) (3ος σύζυγος της Ζωής), (1042-1054)
 • Θεοδώρα Αυτοκράτειρα (1054-1056)
 • Μιχαήλ ΣΤ' (ο Στρατιωτικός)- ορισθείς διάδοχος του Θρόνου από τη Θεοδώρα (1056-1057)

Δεν υπάρχουν σχόλια: