Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Κ.-ΣΥΝΤΟΜΑ

  • Η δυνατότητα να ξαναπαρακολουθεί ο μαθητής το μάθημα, όπως αυτό έγινε στη σχολική αίθουσα, είναι το ένα από τα πλεονεκτήματα της ευέλικτης τάξης.
  • Η διδασκαλία δημοσιοποιείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: