Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Κ.-ΣΥΝΤΟΜΑ

Ο Δάσκαλος Κ. δημοσιεύει τη διδασκαλία του...

Δεν είναι πρωτοφανές;
Οι γονείς της τάξης και ολόκληρη η Ελλάδα μαθαίνουν την οργάνωση και τη μέθοδο διδασκαλίας του...
Ο Δάσκαλος Κ. είναι εξωστρεφής και θέλει να δείξει το "ΔΡΟΜΟ"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: