Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

TO BYZANTIO EΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ

O Σλάβος ηγέτης της Μοραβίας Ρατισλάβος ζήτησε από τους Βυζαντινούς να διδάξουν στους Σλάβους τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Γ' έστειλε τον Κύριλλο και το Μεθόδιο,αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη.


Αυτοί δίδαξαν στους Σλάβους το χριστιανισμό και ίδρυσαν την εκκλησία.


Επειδή η σλαβική γλώσσα δεν είχε γραφή, ο Κύριλλος δημιούργησε το σλαβικό αλφάβητο που, από τ ' όνομά του  ονομάστηκε κυριλλικό.

Κοινά γράμματα

του κυριλλικού αλφαβήτου

Κεφαλαία

γράμματα

Μικρά

γράμματα

Μεταγραφή

στα ελληνικά

Ааα
Ббμπ
Ввβ
Ггγκ
Ддντ
Ееγιέ
Жжζ (παχύ)
Ззζ
Ииι
Ййι (βραχύ)
Ккκ
Ллλ
Ммμ
Ннν
Ооο
Ппπ
Ррρ
Ссσ
Ттτ
Ууου
Ффφ
Ххχ
Ццτσ
Ччτσ
Шшσ (παχύ)
Щщστ
Ъъσύμβολο που δηλώνει ότι το προηγούμενο σύμφωνο είναι απαλό
Ыыι
Ььσύμβολο για διαχωρισμό δυο λέξεων
Ээε
Ююγιού
Яяγιά

Οι Σλάβοι εκχριστιανίστηκαν και αναπτύχθηκαν φιλικοί δεσμοί ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους σλαβικούς λαούς, που διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Άσκηση: KΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: