Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ΝΕΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ1.Ποιοι ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι που απειλούν το Βυζάντιο;Πώς το απείλησαν;

2.Ποιος αυτοκράτορας  προετοιμάστηκε για να τους αντιμετωπίσει;
3.Ποια μάχη έγινε ανάμεσα στους Σελτζούκους Τούρκους και τους Βυζαντινούς;
4.Ποιοι ήταν οι Νορμανδοί; Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας στο Βυζάντιο όταν εμφανίστηκαν;
5.Πώς απείλησαν το Βυζάντιο οι Νορμανδοί;
6.Ποιες ήταν οι ενέργειες του αυτοκράτορα Αλέξιου του Α' του Κομνηνού για την αντιμετώπιση των Νορμανδών;
7.Πώς οι δύο χριστιανικοί κόσμοι χωρίστηκαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: