Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί μονάδα μέτρησης επιφάνειας.
 Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τέλειο τετράγωνο, με πλευρά ένα μέτρο. 
Το σύμβολό του διεθνώς είναι m2.
 Πολλαπλάσιά του είναι το στρέμμα (1 στρέμμα = 1000 τ.μ.) και το τετραγωνικό χιλιόμετρο (km2, 1 τετρ. χιλ. = 1.000.000 τ.μ.). 
Βασικές υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου είναι η τετραγωνική παλάμη ή τετραγωνικό δεκατόμετρο (dm2, 1 τ.μ. = 100 τετρ. παλάμες), το τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2, 1 τ.μ. = 10.000 τετρ. εκατοστόμετρα) και το τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (mm2, 1 τ.μ. = 1.000.000 τετρ. χιλ).
Για να μετατρέψω μονάδες μέτρησης επιφάνειας σε μικρότερες, πολλαπλασιάζω επί 100, 10.000 ή 1.000.000 αν κατεβάσω ένα,δύο ή τρία σκαλοπάτια αντίστοιχα.
Για το αντίστροφο διαιρώ.
Για τη μετατροπή στρεμμάτων σε τ.μ. πολλαπλασιάζω με το 1.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: