Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ,ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ

Η Πρώτη Σταυροφορία  

Τον Νοέμβριο του 1095, Πάπας Oυρβανός Β' κήρυξε  στο Clermont-Ferrand στη Γαλλία την έναρξη της Πρώτης Σταυροφορίας. Ο στόχος της ήταν η ενίσχυση των Χριστιανών της Ανατολής και της επιστροφής σε χριστιανικό ελέγχο των Αγίων Τόπων. Άφεση αμαρτιών  και  αιώνια δόξα υποσχέθηκε στους σταυροφόρους, οι οποίοι επίσης είχαν την ελπίδα να κερδίσουν και τον πλούτο της  Ανατολής καταλαμβάνοντας τα εδάφη της. Ευγενείς και χωρικοί ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο αριθμό  στην πρόσκληση- πρόκληση και ξεκίνησαν  για την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Με την υποστήριξη του Βυζαντινού αυτοκράτορα, οι ιππότες, μέσω εδαφών ελεγχόμενων από τους Σελτζούκους Τούρκους, εκεί που σήμερα είναι γη της σύγχρονης Τουρκίας και της Συρίας, πορεύτηκαν για την Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο του 1099, οι Σταυροφόροι  πολιόρκησαν για πέντε εβδομάδες την Ιερουσαλήμ, η οποία καταλήφτηκε  τον Ιούλιο του 1099. Οι Σταυροφόροι στη συνέχεια κατέκτησαν πολλές από τις πόλεις στις ακτές της Μεσογείου και έχτισαν ένα μεγάλο αριθμό από κάστρα   στην περιοχή  των Αγίων Τόπων,αλλά και στα νέα εδάφη, για να προστατεύσουν τις κατακτήσεις τους.

Δεύτερη και τρίτη Σταυροφορία

   Από το 1147 ως το 1149, η δεύτερη Σταυροφορία,  προσπάθησε να κατακτήσει τη Δαμασκό στη Συρία. Η εκστρατεία αυτή ήταν μια θλιβερή αποτυχία, γιατί οι μουσουλμάνοι είχαν οργανωθεί και αντιμετώπισαν με επιτυχία τους σταυροφόρους. Καθοδηγούμενοι από το Salah al-Din (Σαλαντίν) οι μουσουλμανικές δυνάμεις κατέλαβαν  ολόκληρη τη Συρία και, τέλος, επανέκτησαν την Ιερουσαλήμ, τον Οκτώβριο του 1187.Μέχρι το τέλος της τρίτης Σταυροφορίας (1189-92), ωστόσο, οι σταυροφορικές δυνάμεις είχαν κατακτήσει την Κύπρο και την Άκρα, ένα σημαντικό λιμάνι του βασιλείου της Ιερουσαλήμ. Με κάθε σταυροφορία, οι σχέσεις μεταξύ των Βυζαντινών και των Δυτικών δυνάμεων γίνονταν και χειρότερες.  

Η Τέταρτη Σταυροφορία  

Η Τέταρτη Σταυροφορία  θα ξεκινούσε το 1202 με την Αίγυπτο,την Παλαιστίνη και τα Ιεροσόλυμα ως  στόχο της.Μετά όμως από την αποδοχή της πρότασης του εκθρονισμένου αυτοκράτορα Αλέξιου Άγγελου, οι Σταυροφόροι  στράφηκαν στο Βυζάντιο πολιορκώντας την Κωνσταντινούπολη, για να κερδίσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που τους είχε υποσχεθεί, για να τον βοηθήσουν να ξαναπάρει το θρόνο. Η πόλη λεηλατήθηκε το 1204.Οι  θησαυροί της μοιράστηκαν  μεταξύ των Βενετών, των Γάλλων και των άλλων Σταυροφόρων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: