Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

  1. Τι είναι απογραφή των κατοίκων μιας χώρας και σε τι χρησιμεύει;Κάθε πότε γίνεται;
  2. Πόσος είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 2001; Ποιος είναι ο αριθμός των αλλοδαπών;
  3. Τι είναι η παλιννόστηση και ποιοι ονομάζονται παλιννοστούντες;
  4. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού;
  5. Ποιο εθνικό πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού; Τι γνωρίζετε;
  6. Παρατηρώντας την εξέλιξη του πληθυσμού, και ενώ το δημογραφικό πρόβλημα είναι έντονο, ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξάνεται! Γιατί συμβαίνει αυτό;
  7. Τι σημαίνει αλλοδαπός;
  8. Τι είναι η μετανάστευση και ποιος είναι ο μετανάστης;

Δεν υπάρχουν σχόλια: