Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

  
                                               


Υπάρχουν πολλές κατατροφές που η αιτία τους είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

ανθρωπογενής -ής -ές  : που έχει δημιουργηθεί, κατασκευαστεί από άνθρωπο.

εμπρησμός ο : πρόκληση πυρκαγιάς και καταστροφή πράγματος, κυρίως από δόλια πρόθεση

                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: