Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ
  1. Μετά την κατάληψη από τους Σελτζούκους Τούρκους των ανατολικών επαρχιών ποιο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι χριστιανοί προσκυνητές; Γιατί;
  2. Τι ζήτησε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου από τον Πάπα; Γιατί δέχτηκε ο Πάπας;
  3. Στάλθηκε βοήθεια στο Βυζάντιο για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων; Τι άλλαξε; Πώς ονομάστηκαν οι εκστρατείες;
  4. Ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός της τέταρτης  σταυροφορίας; 
  5. Πώς οι σταυροφόροι άλλαξαν το σχέδιο της τέταρτης σταυροφορίας; Ποια ήταν η κατάληξή της;
  6. Πώς αντιμετώπισαν οι χριστιανοί σταυροφόροι την Κωνσταντινούπολη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: