Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΙ(6) ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΙΚΕντόπισε τα κύρια σημεία σε κάθε μάθημα και γράψε την επαναληπτική ανακεφαλαίωση για τα πρώτα έξι (6)μαθήματα.
Ξεκίνα:
Σημείωση:Θα σε βοηθήσουν αρκετά το ανακεφαλαιωτικό σταυρόλεξο και το ανακεφαλαιωτικό χρονολόγιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ:Η παραπάνω εργασία,για τους μαθητές του Πειραματικού,θα υποβληθεί ψηφιακά μέσω της ψηφιακής τάξης.