Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αριθμοί
στη δεκάδα
στην εκατοντάδα
στη χιλιάδα
368
370
400
0
1.234
1.230
1.200
1.000
89.355
89.360
89.400
89.000


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αριθμοί
στα δέκατα
στα εκατοστά
στα χιλιοστά
1,2345
1,2
1,23
1,235
31,6476
31,6
31,65
31,648
9,7461
9,7
9,75
9,746